by ayosholding

Share

Paylaş

Özel Güvenlik hizmetleri, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun çerçevesinde hizmet sunmaktadır. Bunun yanı sıra özel güvenlik birimlerinin görev yetkilerini sınırlayan ve şekillendiren farklı kanun ve yönetmelikler de bulunmaktadır. Bu noktada özel güvenlik hizmetleri alanlarında hizmet verecek olan özel güvenlik kurumlarının bu yasalara uygun olarak hizmet sunmaları şart olmaktadır. Ayrıca özel güvenlik sektöründe güvenlik görevlisi olarak çalışan görevlilerin hak ve sorumlulukları da yasal düzenlemelerle sabittir. Bu bağlamda özel güvenlik görevlilerinin hakları yasal güvence altındadır. Özel güvenlik kurumları kamu düzeninin oluşmasında kolluk kuvvetleri kadar olmasa da belirli bir oranda etkili olan güvenlik kurumları olarak dikkatleri üzerine çekmektedir.

Özel güvenlik görevlileri, görevlerini layıkıyla yerine getirebilmek ve eksiksiz yapabilmek için iletişim, doğal afetler, patlayıcı maddeler, kişi güvenliği, güvenlik sistemleri ve araçları, olay yeri incelemesi, hukuk, ilkyardım, narkotik, silahlar ve kalabalıklar gibi konularda eğitim görürler. Bu eğitimler neticesinde belli sınavlara tabi tutulurlar. Sınavları başarıyla geçenler Özel Güvenlik Görevlisi olmaya hak kazanırlar.

Özel Güvenlik Görevlileri hem gerçek hem de tüzel kişilere ait yaşam, mülkiyet, zilyetlik ve işletme yönetimi haklarının korunmasını sağlayan kişilerdir. Bunun yanı sıra gerçek ve tüzel kişilerin tüm hak ve hürriyetlerinin saldırıya uğramaması için, kamu güvenliğinin bir tamamlayıcı unsuru olarak çalışırlar.

Güvenlik konusu yaşamın ve çalışmanın her alanında üzerinde ciddiyetle durulması gereken konuların başında gelmektedir. Gerçek ve tüzel kişilere ait yaşam hakkı, korunma hakkı, mülkiyet hakkı ve kişinin kendini güvende ve huzurlu hissetmeleri konularının bütününün özel güvenlik çerçevesinde değerlendirilmesidir. Önce ki zamanlara göre bulunduğumuz zaman dilimi ve yaşanan olaylara bakıldığında, güvenlik konularının önemini arttırarak devam ettiği görülmektedir.

Bir yerin güvenliğinin sağlanması, o yerin konumuna, alanın büyüklüğüne, çevre kapamalarına, teknik ve fiziki olarak alınan veya alınması gereken tüm tedbirlerin öncesinde yapılan risk tespitlerine göre şekil alması gerektiği önemlidir.

Ayos Güvenlik olarak; tam donanımlı güvenlik ekibi ile kişilerin kendilerini güvende hissetmeleri ve gelen talep doğrultusunda can ve mal güvenliği konularında özverili ve karalı şekilde süreç sürdürülmektedir.

Güvenlik tedbirleri alırken koruma ve önleme konularının sürdürülebilir olması, kurduğunuz ekip ile bağlantılıdır. İzlem, tespit, müdahale, personel alım süreci, eğitimleri ve yeterlilik durumları, gece ve gündüz denetlemeleri ve bu denetlemelere istinaden raporlamalar güvenlik önlemlerine ışık tutacağından, ekibinizin doğru kişilerden oluşması çok önemlidir.

Örnek olarak; Şantiye, Site, AVM, Rezidans, Fabrika, Okul, Hastane, Fuar Alanları, Şahıs Koruması Vb. konularında güvenlik tedbirlerinin alınması ve uygulanmasında farklılıklar söz konusudur.

Bir yerin özel güvenlik sayısı, güvenlik personellerinin konuşlandırılacağı yerler, görüş alanları, teknik olarak alınması gereken önlemler, alınan tedbirlerin yeterliliği ve amaç doğrultusunda devam etmesi için öncesinde yapılan ve her bir risk durumu için çıkartılan tespit raporlarına göre şekil almaktadır. Güvenlik tedbirleri ile alakalı süreç eksik veya hatalı yürütüldüğünde yaşanması muhtemel her bir olumsuz olay, telafisi zor sonuçlar doğuracağı bilinci içerisinde görevlendirmeler yapılmaktadır.

Ayos Güvenlik olarak bizlere gelen güvenlikle alakalı talepler, bu anlayış ile sürdürülmektedir. 2006’dan beri sektörel tecrübemize dayanarak yapılan hataların başında gelen, bir yerin güvenlik tedbirleri alınırken maliyetler söz konusu olduğunda, ilk olarak güvenlik tedbirlerinden kısıtlamaya gidilmesi, fiziki ve teknik olarak alınması gereken önlemlerin birbirinden ayrı değerlendirilmesi beraberinde riskleri de getirmektedir.

Belirli bir yerin veya şahsın korunması talebi gelmesi halinde, tarafımızca, öncesinde ve anlık gelişebilecek risk durumları için hazırlanan tespit raporlarına bağlı kalınması beklentilere net olarak cevap verecektir.

Güvenlik sektöründe Ayos Güvenlik olarak belirlemiş olduğumuz vizyonumuz kişi veya tüzel kişilerin kendilerini huzurlu ve güvende hissetmeleri anlayışı ile sorun değil çözüm odaklı bir ilkemizin olduğu bilinmesidir.

Ayos Güvenlik çalışanları ve iştirakleriyle birlikte sağlıklı gelişmeyi, evrensel kalite standartlarında hizmetler sunmayı planlıyor. Çalışanları, iştirakleri ve çözüm ortaklığı yaptığı firmalar için saygınlığın, kalitenin ve güvenin simgesi olmayı hedefliyor.

               Müşterilerimiz için değer yaratmak, beklentilerine kalite ve istikrarla karşılık vermek ilk önceliğimizdir. Yapmış olduğumuz hizmetlerin arkasında durmak ve müşterilerimizin daima yanında olmak görevimizdir.

Ferhat Katmeroğlu
Operasyon Müdürü

Takipte Kalın!

Bültenimize Kayıt Olmak İster Misiniz?