by ayosholding

Share

Paylaş

Hizmetlerin yürütülmesinde özel sektör kuruluşlarının kamu kurumlarına göre daha etkin ve verimli kullanılacağı değerlendirildiğinde, genel kolluk kuvvetlerinin ihtiyaçlarla ortaya çıkması gibi, özel güvenlik hizmetleri de insanların daha güvenli ortam arayışları sonucu ortaya çıkmıştır.

Genel kolluk kuvvetleri ihtiyaç olduğunda ya da çağrıldığında gelen yapılar olmasına karşın, özel güvenlik birimleri 24 saat ortam paylaşan ve ihtiyaç hasıl olduğunda derhal müdahale edecek hazır kuvvetler olarak önem arz etmektedir.

Yaşadığımız sitede, çalıştığımız fabrikada, tersanede, okuduğumuz okulda yani hayatın birçok evresinde hayatı paylaştığımız, imdat dediğimizde yanı başımızda bize el verecek olan güvenlik personelleridir.

İş insanlarının iş yerine ve ikametgahlarına geliş-gidiş saatlerini, yol güzergahlarını, adreslerini, aile bireylerine varıncaya kadar birçok bilgiye sahip olan, kamu kurum ve kuruluşlarının işlevine dair bilgilere sahip olan, aile bireylerimizi tanıyan ve bilgilerine hakim olan özel güvenlik görevlerinin ve özel güvenlik firmasının seçimi hayati bir husus olup göz ardı edilmemesi gereken bir konudur.

Özel güvenlik personeli, hizmet sektörü, kamu sektörü vb. yerlere hizmet verdiğinden ve bu yerlere dair birçok bilgiye sahip olduğundan çeşitli ülke istihbarat birimlerinin kontak kurmak, bilgi almak ya da eleman olarak kullanmak istedikleri, bilgi kaynağı olarak görünen insanlardır. Bu konu hizmet alan kişi ya da firmaların kendi can ve mal emniyetleri açısından üzerinde durmaları gereken çok önemli bir husus olmasına rağmen bu konunun önemsenmediği kanaatindeyim.

Yukarıda önemini vurgulamaya çalıştığım konuya istinaden, özellikle firma seçimine dikkat edilmelidir. Ülkemizde halen yabancı sermayeli ve sektörün önemli firmaları haline gelen özel güvenlik şirketleri bulunmaktadır. Gizlilik riski anlamında sakıncalarını vurgulamaya çalıştığım nedenlerden dolayı yerli sermayeli, yabancı ortaklıkların bulunmadığı özel güvenlik firmalarının tercih edilmesi, kişi ve kurumlarımızın emniyetinin yanı sıra milli sermayenin yurt dışına çıkışına mâni olacak bir tercih olacaktır.

Yerli firmalarımızın tercihinde seçimin maliyeti baz alarak, yani ucuza hizmet alma yoluna gidilmesi son derece yanlış  sakıncalıdır.

Yerli sermayeli firmalarımızın yabancı ve güçlü sermayeli firmalarla rekabet edebilmesi için desteklenmesi ve tercih edilmesi gerektiği kanaatindeyim.

Mustafa KILIÇ
İcra Kurulu Üyesi – Genel Müdür Yardımcısı

Takipte Kalın!

Bültenimize Kayıt Olmak İster Misiniz?